Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen

70 kr

I lager

Beskrivning

Texten i ”Handbok för aktivister i Motståndsrörelsen” riktar sig, namnet till trots, inte enbart till Nordiska motståndsrörelsens aktivister, utan även till aktiva partimedlemmar och egentligen till alla som aktivt kan associeras med organisationen oavsett individuell engagemangsnivå. I bästa fall skulle alla som sympatiserar med organisationen följa denna manual. Ta del av skriftens första fem sidor här

Innehållsförteckning:

DIN BAKGRUND OCH FRAMTID 2 FÖRORD 4 VÅRA SYMBOLER 6 ATT LEVA SOM NS 8 Kultur och antikultur 9 Ett enklare naturligare liv 9 Totalt nej till droger 10 En sund själ i en sund kropp 11 Fysisk test för aktivister 13 Mental inställning 14 Mental hälsa 14 Livet som kämpe 15 Grundläggande regler 16 Vad vi inte tillåter 17 ORGANISERANDE OCH ENANDE 18 De personliga argumenten 18 Att ”verka inifrån” 19 Att ”verka men inte synas” 20 Andra alternativ 21 Organiserade och enade 23 Organisationen 24 Vår parlamentariska gren 26 Organisationens namn 26 Edsvuren 27 Hierarki 28 Håll kontakten 30 LEDARSKAP 30 Ledarskapets psykologi 30 Kamratkorruption 31 Hur man bör agera som ledare 31 Prioriteringar som chef 33 PROPAGANDA OCH AKTIONER 34 Inledande om aktivism 35 Initiativkraft 35 Uppförande vid aktioner 36 Offentliga aktiviteter 39 Uniform klädsel 40 Flygbladsutdelning 41 Propagandaspridning under radarn 41 Affischering 42 Affischeringstekniker 42 Plakat 43 Spraymålning 43 Konfetti 44 Spärrband 44 Banderoller 45 Interna aktiviteter 46 Uppseendeväckande aktioner 47 Våld 48 Sinnrikhet 48 Storskalighet 48 Good will 48 Kamprapporter 49 Kampen på internet 49 Aktivist på din fritid 50 Media 51 LAGAR OCH POLIS 53 Är vår föreningsfrihet skyddad? 53 Ordningslagen 54 Nödvärnslagen 55 Polismakten 56 Gripen 57 Förhör 58 Fängelse 59 Kamrat som sitter fängslad 60 Politisk kamp och kriminalitet 62 SÄKERHET 62 Avhoppare 65 Avhopp och förräderi 66 Faran med gruppavhopp 66 Avhoppets verkliga skäl 67 Att lämna med hedern i behåll 67 DU ÄR DET FRÄMSTA VAPNET 68

Författare: Simon Lindberg, Emil Hagberg, Klas Lund m.fl. Förlag: Nordfront Förlag Utgiven: 2016 Antal sidor: 70 Format: Häftad ISBN10: ISBN13: 978-91-983-033-4-6 Språk: Svenska