Hitler och hans verk – Georg Brandell

380 kr

Slut i lager

Beskrivning

Georg Brandell, fil. dr. vid Uppsala Universitet, har författat ett flertal böcker inom historia, pedagogik och psykologi. I detta gedigna arbete gör Brandell en historisk skildring av Hitlers väg till makten, från den tidiga uppväxten, kuppförsöket i München, de senare valframgångarna och till maktövertagandet 1933. Han beskriver utförligt Weimarrepublikens Tyskland, reaktionerna mot kommunismens utbredning och förutsättningarna för att nationalsocialisterna skulle kunna ta makten. Brandell redogör vidare noggrant för den nationalsocialistiska rörelsen och om den omedelbara samhällsreformer under det första halvåret efter maktövertagandet 1933, den planerade Röhmrevolten, utrikespolitiken, krigsutbrottet och Tredje rikets fall.

Hitler och hans verk innehåller dessutom en genomgång av organisationerna i Tredje riket, så som näringslivets organisation, arbetstjänsten osv. Denna del av boken särskiljer verket ytterligare från många andra biografier om Hitler, och kan även ge en större förståelse för vad det var med nationalsocialismen som lockade miljontals människor att ge den sitt stöd.