Västerlandet och dess fiender – Kevin MacDonald

210 kr

Endast 1 kvar i lager

Beskrivning

Professor Kevin MacDonald är mest känd för sin forskning om evolutionära gruppstrategier och om judiska gruppers involvering i utvecklingen under 1900-talet. Detta är MacDonalds tredje bok på svenska, och den  behandlar det som karaktäriserar västerlänningarna utöver de rent biologiska skillnaderna mot andra folk, vad som gör den västerländska kulturen unik och hur karaktärsdragen och kulturen har utvecklats. MacDonald redovisar tunga argument för att några avgörande punkter för européernas unika utveckling har varit kyrkan, den monogama kärnfamiljen, en starkt utvecklad individualism, moralisk universalism och en svag etnocentrism. Utöver dessa punkter behandlar MacDonalds intressanta bok även fenomen som till exempel altruistisk bestraffning, och hur denna påverkar västerlandet.

I bokens andra del berättas om hur västerlandets unikhet också har kunnat utnyttjas för att driva på en utveckling som på sikt riskerar att fullständigt byta ut befolkningen i framförallt Europa och USA. Endast i väst sker en närmast okontrollerad invandring av utomeuropéer, och endast i väst har det lyckats etableras en politik och ett etablissemang som driver på och uppmanar till befolkningsutbyte. MacDonald ger en övergripande bild av hur grupper med intressen av att skada västs befolkningar lyckats få positioner inom etablissemang, hur de påverkat och påverkar utvecklingen, hur de så kallade antirasisterna i själva verket drivs av ett hat gentemot vita européer, med mera.

Boken innehåller även ett förord som författats av Daniel Höglund. Höglund ger bland annat en redovisning av de svenska förhållandena inom framförallt massmedia, där samma hegemoni återfinns som Kevin MacDonald beskriver i boken, och som är minst lika förödande för utvecklingen i Sverige.

Innehåll:

Förord av Daniel Höglund Introduktion av författaren: Möt Kevin MacDonald 1. Vad gör västerländsk kultur unik? 2. Ricardo Duchesnes intellektuella försvar av västvärlden 3. Monogami och den europeiska civilisationens unikhet 4. Martin Hewson recenserar The Uniqueness of Western Civilization 5. För ”antirasisterna” är hatet mot vita det viktigaste 6. Den vita familjens splittring 7. Min fiendes fiender 8. Bortom Boas 9. Dårarnas konservatism 10. Icke-judiska mediaägare är framtidens hopp Referenser

Författare: Kevin MacDonald Förlag: Logik Förlag Utgiven: 2016 Antal sidor: 216 Format: Häftad ISBN10: ISBN13: 978-9187339387 Språk: Svenska