Bemästra livet – Anton Holzner

100 kr

Trots att de båda skrifterna inte är särskilt långa innehåller de stora mängder visdom. Evig front kan sägas fokusera mer på samhället, kulturen och folket som helhet medan Bemästra livet istället riktar in sig på individen och dennes karaktär och beteende. Båda skrifterna genomsyras dock av en livsbejakande och nationalsocialistisk anda som författaren ville sprida till sina folkkamrater. Sammanfattningsvis kan man säga att Holzners mål med skrifterna var att stärka folkets moral genom att lyfta fram sunda ideal för alla att sträva emot.

— Martin Saxlind, i förordet till Bemästra livet

I lager

Beskrivning

Utgivare: Greenpilled.com
Utgiven: 2020-12-16
Sidor: 106
Namn: Bemästra livet
Författare: Anton Holzner (Albert Hartl)
Bindning: Häftad med förstärkt rygg
Språk: Svenska