Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen

50 kr

I lager

Beskrivning

”Nasjonalsosialismen – Den biologiske verdensanskuelsen” er en sentral og grunnleggende skrift, som på en pedagogisk og kortfattet måte forklarer den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen. Anbefales sterkt!

Nasjonalsosialismen er i bunn og grunn ingenting annet enn anvendelsen av fysiske og biologiske lover i de politiske, økonomiske, sosiale og religiøse områdene, på samme måte som de i dag anvendes i teknologien. I og med dette er nasjonalsosialismen vitenskapelig, til forskjell fra alle andre verdensanskuelser. Den ønsker ikke å tilpasse virkeligheten til allerede skapte teorier, men i stedet former den teoriene til å passe til virkeligheten. Nye viktige vitenskapelige oppdagelser ville derfor umiddelbart gjenspeiles i et nasjonalsosialistisk samfunns praktiske liv.”

Författare: Povl H. Riis-Knudsen Förlag: Nordfront Förlag Utgiven: 2016 Antal sidor: 50 Format: Häftad ISBN10: ISBN13: 978-91-983033-2-2 Språk: Norska