Vår väg – Nordiska motståndsrörelsens partiprogram

40 kr

I lager

Beskrivning

Partiprogrammets innehållsförteckning:

Förord

Punkt 1

 • Stoppa massinvandringen
 • Inled repatriering
 • Etnisk nordeuropé eller närbesläktat folk
 • Utlandsbistånd och hjälp på plats
 • Nordens framtida invandringspolitik

 

Punkt 2

 • Den globala sionistiska eliten
 • På lång sikt
 • Att gå emot deras världsordning

 

Punkt 3

 • Enade är vi starka
 • Lokala skillnader
 • Självförsörjande stat
 • Förstatliga den monetära infrastrukturen
 • Avskaffa räntan

 

Punkt 4

 • Staten är folket – folket är staten
 • Medborgarskap
 • Dagens ”demokrati”
 • Arvsmakt och monarki
 • Framtidens styrelseskick

 

Punkt 5

 • Lagar mot folkfientligt propaganda
 • Folklig insyn och medbestämmande

 

Punkt 6

 • En hållbar planet
 • Djurfrågor
 • Ett naturligt leverne
 • Vi äger naturen gemensamt

 

Punkt 7

 • Arbetspolitik
 • Socialt skyddsnät och allmän välfärd
 • Allmännyttiga intressen
 • Privat företagande
 • Forskning, innovationsandan och kultur
 • Skola och utbildning
 • Familjepolitik och kvinnans roll
 • Pension
 • Skattepolitik

 

Punkt 8

 • Ett starkt Norden mot främmande hot
 • En man, ett gevär
 • Det civila försvaret

 

Punkt 9

 • Likhet inför lagen
 • Opartiska domstolar
 • Lagar mot folkfientlighet
 • Brott och straff

 

Efterord