Personlig utveckling

1 produkt

  • Bemästra livet – Anton Holzner

    100 kr

    Trots att de båda skrifterna inte är särskilt långa innehåller de stora mängder visdom. Evig front kan sägas fokusera mer på samhället, kulturen och folket som helhet medan Bemästra livet istället riktar in sig på individen och dennes karaktär och beteende. Båda skrifterna genomsyras dock av en livsbejakande och nationalsocialistisk anda som författaren ville sprida till sina folkkamrater. Sammanfattningsvis kan man säga att Holzners mål med skrifterna var att stärka folkets moral genom att lyfta fram sunda ideal för alla att sträva emot.

    — Martin Saxlind, i förordet till Bemästra livet