Sekretesspolicy

Vi på Greenpilled.com tar dina personuppgifter på allvar. Detta må låta som någonting vilken webbsida som helst skulle skriva, men vi vet att vissa av våra kunder har höga sekretessbehov. Detta är vad vi erbjuder vad gäller sekretess.

Med personuppgifter så avser vi allting som ni fyller i när ni skapar en order, mail som ni skickar till oss men också brev som ni skickar till vår postbox. Exempel på detta är: Namn, adress, frågor om leverans, orderinnehåll.

För de med det högsta möjliga sekretess-behov så tar vi emot snigel-post via vår postbox.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

  • Alla personuppgifter som finns i våra system rensas varje kvartal. Alla uppgifter som Sveriges Bokföringslag (1999:1078) kräver skall finnas tillgängliga kommer sparas under den tiden som det krävs sådant sparas.
  • Alla mail rensans varje kvartal.
  • Du som kund har rätt att begära att dina personuppgifter skall förstöras på förtid, innan kvartalet kommer. Du kan begära att få dina personuppgifter förstörda genom att maila oss på: [email protected]
  • Vi förbehåller oss rätt att behålla vissa personuppgifter över ett kvartal, såsom en pågående mailkonversation, eller en order som har något strul, så länge som ni som kund inte begär att era personuppgifterna skall förstöras på förtid.

Ni får även såklart kontakta oss om frågor angående vår data-policy via vår kundservice mail som ni kan se högre upp på sidan!

n/a